Croeso i siop ar-lein

Prifysgol Bangor...

O ganlyniad i'r cyhoeddiadau diweddar yn ymwneud â Covid-19 ac er mwyn diogelu ein staff rydym wedi cau ein siop ar-lein am y tro. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

 

Os ydych wedi gosod unrhyw archebion yn ystod yr pythefnos diwethaf  byddwn yn trefnu ad-daliad llawn i'r cerdyn a defnyddiwyd. Gall hyn gymryd ychydig yn hirach nag arfer gan fod adrannau'r Brifysgol yn gweithio o bell ar hyn o bryd. Byddwn yn cysylltu â chi yn fuan i gadarnhau pryd y bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â'ch archeb cysylltwch â Tim Hogan - t.j.hogan@bangor.ac.uk

 

Diolch am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad.  Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'n siop ar-lein cyn bo hir.

Eitemau Mwyaf Poblogaidd