Cyfrif newydd

Creu cyfrif newydd

Cyflwynwch y wybodaeth y gofynnwyd amdani. Rhaid i gyfrinair eich cyfrif gynnwys rhwng 6 a 32 o nodau alffaniwmerig.

Adiwch y ddau rif at ei gilydd